สวรรค์เถื่อน ศิศิรา

ISBN:

Published:

564 pages


Description

สวรรค์เถื่อน  by  ศิศิรา

สวรรค์เถื่อน by ศิศิรา
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 564 pages | ISBN: | 5.67 Mb

หนึงโฉมงาม ‘พรนพิน’หญิงสาวกำพราทีถูกเลียงดูโดยแมชีฝรังแมกายจะยากไร แตหัวใจใหญยิงดุจดังภูผาทระนงกับหนึงอสูร ‘เอริค วิลเลียมสัน’บุรุษหนุมมหาเศรษฐีผูเรนกายในเงามืดของคฤหาสนอังกฤษเพราะบาดแผลในอดีตกรีดเปนรอยแผลใหฝังใจจำชายหนุมจึงมีนิสัยไมแตกตางไปจากสัตวปMoreหนึ่งโฉมงาม ‘พรนพิน’หญิงสาวกำพร้าที่ถูกเลี้ยงดูโดยแม่ชีฝรั่งแม้กายจะยากไร้ แต่หัวใจใหญ่ยิ่งดุจดั่งภูผาทระนงกับหนึ่งอสูร ‘เอริค วิลเลียมสัน’บุรุษหนุ่มมหาเศรษฐีผู้เร้นกายในเงามืดของคฤหาสน์อังกฤษเพราะบาดแผลในอดีตกรีดเป็นรอยแผลให้ฝังใจจำชายหนุ่มจึงมีนิสัยไม่แตกต่างไปจากสัตว์ป่าเดรัจฉาน!เขา...ดุร้าย เกรี้ยวกราด และพร้อมจะฆ่าคนได้ทุกเมื่อ แม้แต่ภาษาคนก็ยังพูดไม่ได้!เมื่อโฉมงามถูกล่อลวงให้มาสังเวยพรหมจรรย์แด่เขา ภายใต้ไฟร้อนแห่งราคะสวาทความอ่อนหวาน ไร้เดียงสาและแสนซื่ออันงดงาม ก็ทำให้บุรุษหนุ่มผู้ป่าเถื่อนที่ใครต่อใครต่างหวาดผวา และไม่เคยลงให้กับผู้ใดกลับสยบหมอบราบคาบแก้วแทบเท้าเพียงเธอผู้เดียว!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สวรรค์เถื่อน":


agrobocki.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us